Strona główna

Ministerstwo Środowiska zakończyło proces konsultacji i opiniowania projektu ustawy o zmianie ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi oraz o zmianie niektórych innych ustaw...

W Dzienniku Ustaw z dnia 4.01.2017 r. pod poz. 19 opublikowane zostało rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego...

projekt rozporządzenia Rady Ministrów zmieniające rozporządzenie w sprawie opłat za korzystanie ze środowiska ocena skutków regulacji Termin zgłaszania uwag do biura PIGO -8 grudnia 2016 r.

Projekt rozporządzenia w sprawie wzoru zaświadczenia potwierdzającego recykling oraz wzoru zaświadczenia potwierdzającego inne niż recykling procesy odzysku jaki został skierowany do podpisu Ministra Środowiska. Rozporządzenie...

Patronaty

W dniach 14-15 czerwca 2016 r. odbyła się VI Międzynarodowa Konferencja Logistyka Odzysku – Opakowania. Konferencja jest wydarzeniem cyklicznym. Tematem wiodącym szóstej edycji konferencji był „Odzysk i recykling odpadów opakowaniowych w Polsce – aspekty prawne,...

Relacja z Kongresu ENVICON 2016

envicon-350x350

Nasi partnerzy

czysta-informacja_412

Wieści ze spółek

Według najnowszych danych GUS (listopad 2016), w ubiegłym roku w Polsce zebranych zostało 10 863,5 tys. ton odpadów, z czego jedna czwarta to odpady zebrane selektywnie. Wzrost ilości odpadów produkowanych przez każdego z nas to zwiększone obowiązki pracowników służb komunalnych. Coraz więcej recyklingu Jak pokazują najnowsze dane Głównego Urzędu Statystycznego, na jednego mieszkańca Polski przypadało w ubiegłym roku 283 kg zebranych odpadów komunalnych, z czego 66 kg to odpady zebrane selektywnie. Z łącznej masy 10 863,5 tys. ton zebranych odpadów komunalnych, 26,4% (2 866,9 ton) przeznaczono do recyklingu. To wzrost o 5% punktów procentowych względem 2014 r. Strażnicy Planety to nie śmieciarze ENERIS...