Strona główna

monitor polskiKRAJOWY PLAN GOSPODARKI ODPADAMI 2022

W Monitorze Polskim opublikowana została w dniu 11.08.2016 po poz . 784 Uchwała Rady Ministrów z dnia 1.07.2016 r. w sprawie Krajowego Planu Gospodarki Odpadami.

pdfjpgPobierz KPGO 2022.

 

ukraina

dziennikustaw113 lipca 2016 r. opublikowana została w Dzienniku Ustaw pod pozycją nr 1020 ustawa z dnia 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw.

Czytaj więcej…


fead200

 

Najnowsze wydanie e-Biuletynu (04-07.2016) Europejskiej Federacji Gospodarki Odpadami.

Czytaj…


7.07.2016 W dzSEGREGACJA-300x194iale PROJEKTY opublikowany został projekt rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów skierowany do konsultacji publicznych.

 


Patronaty

W dniach 14-15 czerwca 2016 r. odbyła się VI Międzynarodowa Konferencja Logistyka Odzysku – Opakowania. Konferencja jest wydarzeniem cyklicznym. Tematem wiodącym szóstej edycji konferencji był „Odzysk i recykling odpadów opakowaniowych w Polsce – aspekty prawne,...

Wieści ze spółek

Electro-System oraz REMONDIS Electrorecycling przygotowały wspólnie z Dominikiem Dobrowolskim – ekologiem i podróżnikiem niezwykły projekt edukacji ekologicznej. Już w sierpniu przez ponad 2 tys. km i kilkadziesiąt miejscowości poprowadzi trasa wyjątkowej wyprawy rowerowej pt. „Cycling Recycling”. Wspólnie z lokalnymi samorządami, mediami i organizacjami społecznymi organizowana będzie akcja informacyjna i edukacyjna zachęcająca do przyjaznych środowisku zachowań, w tym zbiórki i recyklingu elektroodpadów i baterii. Dodatkowo w 10 miastach zostaną zorganizowane zbiórki zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz konferencje prasowe. W ramach projektu rusza także w całej Polsce akcja bezpłatnego odbioru dużych elektrośmieci, np.: lodówek, kuchenek, pralek i zmywarek. Szczegóły na  www.decydujesz.pl. Do...

PATRONATY

envicon-350x350

POLECAMY

forum kadry kierowniczej
SGH 2016

Protest pracowników i przedsiębiorców gospodarki odpadami przeciwko likwidacji przetargów w gospodarce odpadami

IMG_2694

13-ta rocznica powstania Polskiej Izby Gospodarki Odpadami

14.04.2003 - głosowanie w PKiN powołujące Polską Izbę Gospodarki Odpadami
14.04.2003 – głosowanie w PKiN powołujące Polską Izbę Gospodarki Odpadami

14.04.2003 r. w Sali Rudniewa Pałacu Kultury i Nauki odbyło się I Walne Zgromadzenie Założycielskie Polskiej Izby Gospodarki Odpadami. Uczestniczyli w nim przedstawiciele 145 spółek prywatnych (w tym wiodący na rynkach europejskich inwestorzy branżowi) oraz spółek komunalnych zajmujących się odbieraniem i zagospodarowaniem odpadów. Czytaj więcej…

Nasi partnerzy

czysta-informacja_412