Strona główna

ukraina

dziennikustaw113 lipca 2016 r. opublikowana została w Dzienniku Ustaw pod pozycją nr 1020 ustawa z dnia 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw.

Czytaj więcej…


fead200

 

Najnowsze wydanie e-Biuletynu (04-07.2016) Europejskiej Federacji Gospodarki Odpadami.

Czytaj…

7.07.2016 W dzSEGREGACJA-300x194iale PROJEKTY opublikowany został projekt rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów skierowany do konsultacji publicznych.

 


wykrzyknikW dziale PROJEKTY opublikowany został, do zaopiniowania projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy otoczenia prawnego przedsiębiorców. Termin zgłaszania uwag: do 1.08.2016.

Patronaty

W dniach 14-15 czerwca 2016 r. odbyła się VI Międzynarodowa Konferencja Logistyka Odzysku – Opakowania. Konferencja jest wydarzeniem cyklicznym. Tematem wiodącym szóstej edycji konferencji był „Odzysk i recykling odpadów opakowaniowych w Polsce – aspekty prawne,...

Wieści ze spółek

Hiszpańska Fundacja "la Caixa" przyznała nagrodę dla SITA Polska za wspieranie osób wykluczonych w wejściu na rynek pracy, w ramach programu integracji zawodowej "Włącz się". Celem programu  jest zwiększenie świadomość społecznej dotyczącej zatrudnienia osób wykluczonych z rynku pracy, a z drugiej strony zachęcenie firm w Polsce do zaangażowania się w ramach społecznej odpowiedzialności biznesu.  
forum kadry kierowniczej
SGH 2016

Protest pracowników i przedsiębiorców gospodarki odpadami przeciwko likwidacji przetargów w gospodarce odpadami

IMG_2694

13-ta rocznica powstania Polskiej Izby Gospodarki Odpadami

14.04.2003 - głosowanie w PKiN powołujące Polską Izbę Gospodarki Odpadami
14.04.2003 – głosowanie w PKiN powołujące Polską Izbę Gospodarki Odpadami

14.04.2003 r. w Sali Rudniewa Pałacu Kultury i Nauki odbyło się I Walne Zgromadzenie Założycielskie Polskiej Izby Gospodarki Odpadami. Uczestniczyli w nim przedstawiciele 145 spółek prywatnych (w tym wiodący na rynkach europejskich inwestorzy branżowi) oraz spółek komunalnych zajmujących się odbieraniem i zagospodarowaniem odpadów. Czytaj więcej…

Nasi partnerzy

czysta-informacja_412