poniedziałek, 4 lipca, 2022

Strona główna

Ważne!

Nowa wersja projektu rozporządzenia ws. MBP niesegregowanych odpadów komunalnych

Rządowe Centrum Legislacyjne opublikowało nową wersję projektu rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska w sprawie mechaniczno-biologicznego przetwarzania niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych. Projekt jest obecnie na...

KOMUNIKAT O SYTUACJI NA RYNKU GOSPODAROWANIA ODPADAMI

Polska Izba Gospodarki Odpadami informuje, że przedsiębiorcy w różnych branżach, w szczególności gospodarki odpadami, doświadczają na przestrzeni ostatnich tygodni diametralnych zmian sytuacji gospodarczej związanej...

Samorząd Warszawy działa na szkodę mieszkańców wykorzystując in-house w gospodarowaniu odpadami

Samorząd Warszawy, wykorzystując tzw. in-house, chce przekazać samorządowej spółce bez przetargu odbiór odpadów z ponad 50 % rynku. Jest to działanie przeciwko interesowi mieszkańców oraz przeciwko lokalnym małym i średnim przedsiębiorcom,...

KOMUNIKAT POLSKIEJ IZBY GOSPODARKI ODPADAMI W SPRAWIE ZLECENIA W TRYBIE IN-HOUSE WŁASNEJ SPÓŁCE PRZEZ...

Szanowni Państwo, Członkowie Polskiej Izby Gospodarki Odpadami 18 lutego 2022 r.  Zamawiający – m. st. Warszawa po raz drugi ogłosił zamiar bezprzetargowego zawarcia umowy z...

Europejski sektor gospodarowania odpadami na rzecz polityki klimatycznej i redukcji CO2

Najnowsze badania* przeprowadzone na podstawie danych z 2018 r. przez dwa, uznane ośrodki badawcze Prognos i CE Delft, wskazują, że europejski sektor gospodarowania odpadami jest niemal neutralny pod względem emisji CO2. W skali roku emituje on zaledwie 13 Mt CO2 netto pochodzące z przetwarzania...

PIGO w mediach

Ważne terminy

POLECAMY:

Polecamy

Nasi partnerzy

Członkostwo w organizacjach krajowych

Członkostwo w organizacjach międzynarodowych

Wieści ze spółek

Altvater świeci ekologicznym przykładem

Dla pracowników Altvater Piła, spółki odbierającej odpady z Północnej Wielkopolski, ochrona środowiska nie jest pustym hasłem. Działania proekologiczne zaczynają od siebie i swojego biura,...

Kom-Eko razem dla środowiska

W branży odbioru i przetwarzania odpadów spółka Kom-Eko zaznacza swoją obecność od 1994 r. W 2001 firma przeszła w ręce inwestorów finansowych – właścicielami...

100 milionów złotych na inwestycje planuje przeznaczyć w Polsce Stena Recycling

W zakończonym 31 sierpnia roku obrotowym Stena Recycling przetworzyła ponad 800 000 ton odpadów. To wzrost o 20% w skali roku. W 2022 r....

Multimedia: