środa, Maj 22, 2019

Strona główna

Patronat:

Projekt z dnia 29.04.2019 r. ustawy o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku...

Rządowe Centrum Legislacyjne, opublikowało kolejną wersję (z 29.04.2019 r.) projektu ustawy o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw wraz...

Projekt nowelizacji ustawy o odpadach (BDO) trafił do Sejmu

Rada Ministrów na posiedzeniu w dniu 29.04.br. skierowała do rozpatrzenia przez Sejm projekt ustawy o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw.  Na etapie...

PIGO w mediach

Ważne terminy

Nasi partnerzy

Członkostwo w krajowych organizacjach

Członkostwo w międzynarodowych organizacjach

Wieści ze spółek

Nowy PSZOK FCC w Nisku

W czwartek, 21 marca, odbyło się oficjalne oddanie do użytku Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych po renowacji w Nisku, którym zarządza nasza spółka w...

SUEZ Blockchain Hackathon – zastosowanie blockchain w gospodarce odpadami

Kwitnąca szara strefa, brak transparentności w postępowaniu z odpadami, trudności w monitorowaniu selektywnej zbiórki i kontroli zagospodarowania poszczególnych frakcji… Blockchain zmieni reguły w gospodarce...

POZNALIŚMY LIDERÓW GOSPODARKI CYRKULARNEJ W POLSCE – FINAŁ KONKURSU STENA CIRCULAR...

Zapomniane przedmioty zyskają drugie życie przy ponownym wykorzystaniu, system obiegu opakowań spożywczych wielokrotnego użytku może z powodzeniem zastąpić „jednorazówki”, a prosta zmiana etykiet na...

Multimedia: