piątek, 22 września, 2023

Strona główna

Wiadomości

Ustawa kaucyjna – opublikowana w Dzienniku Ustaw

Aktualizacja 12.09.2023: 11.09.br. minął termin „zawieszenia” w procedurze notyfikacji Komisji Europejskiej ustawy z dnia 13 lipca 2023 r. o zmianie ustawy o gospodarce opakowaniami i...

Projekty aktów prawnych

Konsultacje projektu dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej dyrektywę 2008/98/WE w sprawie odpadów (COM(2023)...

5 lipca 2023 r. Komisja Europejska opublikowała projekt nowelizacji dyrektywy ramowej o odpadach, która obejmuje głównie odpady żywności i odpady tekstyliów. Projekt dyrektywy oraz dokumenty...

Konsultacje projektu nowelizacji rozporządzenia w sprawie MBP

Członkowie Polskiej Izby Gospodarki Odpadami Rządowe Centrum Legislacyjne opublikowało projekt rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska zmieniającego rozporządzenie w sprawie mechaniczno-biologicznego przetwarzania niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych wraz...

Komunikaty, opinie

Organizacje branżowe o rozporządzeniu ws. mbp.

Szanowny Pan Jacek Ozdoba - Sekretarz Stanu Ministerstwo Klimatu i Środowiska, Ul. Wawelska 52/54 00-922 Warszawa Warszawa, 20 styczeń 2023 r. Dotyczy: ROZPORZĄDZENIA MINISTRA KLIMATU I ŚRODOWISKA z dnia...

Europejski sektor gospodarowania odpadami na rzecz polityki klimatycznej i redukcji CO2

Najnowsze badania* przeprowadzone na podstawie danych z 2018 r. przez dwa, uznane ośrodki badawcze Prognos i CE Delft, wskazują, że europejski sektor gospodarowania odpadami jest niemal neutralny pod względem emisji CO2. W skali roku emituje on zaledwie 13 Mt CO2 netto pochodzące z przetwarzania...

PIGO w mediach

Wieści ze Spółek:

Nadchodzi Konferencja Środowiskowa 2023 | Kup bilet!

Wielkimi krokami zbliża się jubileuszowa, X edycja Konferencji Środowiskowej Interzero, która odbędzie się w dniach 13-15...

Zakład odzysku energii to szansa dla Kraśnika

Wywiad z Wojciechem Wojtaszkiem, prezesem spółki Ekoland, na temat planowanego w Kraśniku zakładu odzysku energii.

NOWATORSKIE PROJEKTY GOSPODARKI CYRKULARNEJ NAGRODZONE W VI EDYCJI KONKURSU STENA CIRCULAR ECONOMY AWARD

Stena Circular Economy Award to konkurs, który od lat wyróżnia najciekawsze projekty z dziedziny gospodarki...

Koniec z marnotrawstwem. Czas zwiększyć efektywność gospodarki odpadami

Gospodarka odpadami stoi przed wyzwaniem przywrócenia długoterminowej stabilności. Przewidywalne otoczenie prawno-regulacyjne, zwiększenie efektywności i inwestycje...

Partnerstwo na polskim rynku recyklingu Elemental Strategic Metals oraz Remondis Medison podpisały porozumienie dotyczące przyszłej współpracy...

Jak maksymalizować gospodarkę odpadami

Domykanie obiegu zasobów i budowa gospodarki opartej na cyrkularności to wyzwanie mające nie tylko wpływ...
Ważne terminy

PATRONAT PIGO

Nasi partnerzy

Członkostwo w organizacjach krajowych

Członkostwo w organizacjach międzynarodowych

Multimedia: