Strona główna

in-house

OŚWIADCZENIE POLSKIEJ IZBY GOSPODARKI ODPADAMI w sprawie Komunikatu prasowego Krajowej Izby Gospodarki Odpadami z dnia 30.03.2016 r. w sprawie CZARNEGO „MARSZU ŚMIECIARZY” w obronie wolnego rynku   Rada Polskiej...

2016-03-30 Partnerzy społeczni, w tym Konfederacja Lewiatan, apelują o usunięcie zapisu zwiększającego zakres usług in-house w nowelizacji ustawy zamówienia publiczne, ze względu na złożoność problemu...

Strona pracowników reprezentowana przez centrale największych w kraju związków zawodowych oraz strona pracodawców (ogólnokrajowe organizacje pracodawców i przedsiębiorców) współtworzący Radę Dialogu Społecznego, opiniując projekt ustawy...

Decyzja Prezydium KK nr 20/16 ws. projektu ustawy o zmianie ustawy- Prawo zamówień publicznych oraz o zmianie niektórych innych ustaw (projekt z dnia 19.01.2016...

Ogłoszenie

Ogłoszenie
SGH 2016

Legislacja

kig logoKrajowa Izba Gospodarcza (…) apeluje o wprowadzenie rozwiązań prawnych i organizacyjnych, które zabezpieczą dostęp podmiotów sektora MŚP na zasadach konkurencyjnych do rynku odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych. Czytaj więcej…

Protest pracowników i przedsiębiorców gospodarki odpadami przeciwko likwidacji przetargów w gospodarce odpadami

IMG_2694

13-ta rocznica powstania Polskiej Izby Gospodarki Odpadami

14.04.2003 - głosowanie w PKiN powołujące Polską Izbę Gospodarki Odpadami
14.04.2003 – głosowanie w PKiN powołujące Polską Izbę Gospodarki Odpadami

14.04.2003 r. w Sali Rudniewa Pałacu Kultury i Nauki odbyło się I Walne Zgromadzenie Założycielskie Polskiej Izby Gospodarki Odpadami. Uczestniczyli w nim przedstawiciele 145 spółek prywatnych (w tym wiodący na rynkach europejskich inwestorzy branżowi) oraz spółek komunalnych zajmujących się odbieraniem i zagospodarowaniem odpadów. Czytaj więcej…

czysta-informacja_412
KLO6_Baner_468x60px

Wieści ze spółek