Strona główna

staruj-w-polsce

monitor polskiKRAJOWY PLAN GOSPODARKI ODPADAMI 2022

W Monitorze Polskim opublikowana została w dniu 11.08.2016 po poz . 784 Uchwała Rady Ministrów z dnia 1.07.2016 r. w sprawie Krajowego Planu Gospodarki Odpadami.

pdfjpgPobierz KPGO 2022.

dziennikustaw113 lipca 2016 r. opublikowana została w Dzienniku Ustaw pod pozycją nr 1020 ustawa z dnia 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw.

Czytaj więcej…


fead200

 

Najnowsze wydanie e-Biuletynu (04-07.2016) Europejskiej Federacji Gospodarki Odpadami.

Czytaj…


7.07.2016 W dzSEGREGACJA-300x194iale PROJEKTY opublikowany został projekt rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów skierowany do konsultacji publicznych.

 


Patronaty

W dniach 14-15 czerwca 2016 r. odbyła się VI Międzynarodowa Konferencja Logistyka Odzysku – Opakowania. Konferencja jest wydarzeniem cyklicznym. Tematem wiodącym szóstej edycji konferencji był „Odzysk i recykling odpadów opakowaniowych w Polsce – aspekty prawne,...

Wieści ze spółek

Każdego roku dzięki wspólnemu zaangażowaniu udaje nam się ocalić przed wycięciem około 43 000 drzew! Stena Recycling po raz czternasty przeprowadza konkurs dla szkół i przedszkoli pod hasłem "Zbieramy makulaturę – oszczędzamy lasy”. W tym roku konkurs organizowany jest w pięciu lokalizacjach (Wrocławiu, Siemianowicach Śląskich, Gdyni, Lublinie i Trzebieńczycach). Jego celem jest  zwrócenie uwagi dzieci i młodzieży na znaczenie dbania o środowisko, współpracę w ramach edukacji ekologicznej oraz upowszechnianie pozytywnych wzorców poprzez oddawanie surowców do recyklingu. Zadaniem uczestników jest zebranie jak największej ilości makulatury, która zostanie poddana recyklingowi. W poprzedniej edycji udział wzięło łącznie 332 szkół i przedszkoli, które zebrały 951...

Nasi partnerzy

czysta-informacja_412