środa, Czerwiec 19, 2019

Strona główna

Konsultacje projektu rozporządzenia MSWiA w sprawie wymagań w zakresie ochrony przeciwpożarowej, jakie mają...

Członkowie Polskiej Izby Gospodarki Odpadami RCL opublikowało projekt z dnia 3.06.2019 r. rozporządzenia Ministra SWiA w sprawie wymagań w zakresie ochrony przeciwpożarowej, jakie mają spełniać obiekty...

Projekt ustawy o zmianie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych...

Rządowe Centrum Legislacyjne opublikowało najnowszą wersję projektu ustawy o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw i poinformowało...

PIGO w mediach

Ważne terminy

Nasi partnerzy

Członkostwo w krajowych organizacjach

Członkostwo w międzynarodowych organizacjach

Wieści ze spółek

Nowy PSZOK FCC w Nisku

W czwartek, 21 marca, odbyło się oficjalne oddanie do użytku Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych po renowacji w Nisku, którym zarządza nasza spółka w...

SUEZ Blockchain Hackathon – zastosowanie blockchain w gospodarce odpadami

Kwitnąca szara strefa, brak transparentności w postępowaniu z odpadami, trudności w monitorowaniu selektywnej zbiórki i kontroli zagospodarowania poszczególnych frakcji… Blockchain zmieni reguły w gospodarce...

POZNALIŚMY LIDERÓW GOSPODARKI CYRKULARNEJ W POLSCE – FINAŁ KONKURSU STENA CIRCULAR...

Zapomniane przedmioty zyskają drugie życie przy ponownym wykorzystaniu, system obiegu opakowań spożywczych wielokrotnego użytku może z powodzeniem zastąpić „jednorazówki”, a prosta zmiana etykiet na...

Multimedia: