niedziela, Luty 25, 2018

Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie opłat za korzystanie ze środowiska – opublikowane w Dzienniku...

Dzienniku Ustaw z dnia 16.11.2015 r. (poz. 1875) opublikowane zostało rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 października 2015 r. w sprawie opłat za korzystanie...

Projekt WPGO dla województwa mazowieckiego – do zaopiniowania

Zarząd Województwa Mazowieckiego przekazał do opiniowania i strategicznej oceny oddziaływania projekt Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami dla województwa mazowieckiego na lata 2016-2021 z uwzględnieniem lat...

Rozporządzenie w sprawie mechaniczno-biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych – podpisane przez Ministra Środowiska

10.11.2015 Nowość Ministerstwo Gospodarki, odpowiedzialne za procedury związane z notyfikacją aktów prawnych poinformowało niedawno, że w terminie wyznaczonym przez Komisję Europejską, tj. do dnia...

Konsultacje nowego pakietu dyrektyw odpadowych w ramach gospodarki o obiegu zamkniętym

Ministerstwo Środowiska zwróciło się do organizacji branżowych o zaopiniowanie opublikowanych przez Komisję Europejską 2.12.2015 r. projektów 4 dyrektyw nowelizujących 6 dyrektyw w zakresie gospodarki...

Wyższe normy recyklingu odpadów opakowaniowych – komentarz Stena Recycling do propozycji KE gospodarki o...

Nowe propozycje Komisji Europejskiej dotyczące realizacji gospodarki o obiegu zamkniętym przewidują zmiany w dyrektywie o opakowaniach i odpadach opakowaniowych. Jeśli wejdą w życie, pomocą...