niedziela, Luty 25, 2018

PIGO o opłatach marszałkowskich

2.07.15 Uwagi Polskiej Izby Gospodarki Odpadami do projektu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie opłat za korzystanie ze środowiska...pobierz

Projekt rozporządzenia Ministra Gospodarki ws. termicznego przekształcania odpadów

25.06.15 - Projekt rozporządzenia MG w sprawie wymagań dotyczących prowadzenia procesu termicznego przekształcania odpadów oraz sposobów postępowania z odpadami powstałymi w wyniku procesu -...