poniedziałek, Sierpień 21, 2017

I konkurs programu „Innowacyjny Recykling” Narodowego Centrum Badań i Rozwoju

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłosiło I konkurs programu „Innowacyjny Recykling”. W ramach Działania 1.2 „Sektorowe programy B+R” NCBR wesprze nowatorskie rozwiązania w zakresie...

Nowa wersja projektu ustawy o zmianie ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi –...

Ministerstwo Środowiska zakończyło proces konsultacji i opiniowania projektu ustawy o zmianie ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi oraz o zmianie niektórych innych ustaw...

Rozporządzenie w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów

W Dzienniku Ustaw z dnia 4.01.2017 r. pod poz. 19 opublikowane zostało rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego...

Walne Zgromadzenie Sprawozdawczo-Programowe Polskiej Izby Gospodarki Odpadami – 9.12.2016 NOVOTEL WARSZAWA CENTRUM

Zarząd Polskiej Izby Gospodarki Odpadami zaprasza Członków Izby na Walne Zgromadzenie Sprawozdawczo-Programowe PIGO, które odbędzie się w piątek, 9 grudnia 2016 r., od godz....