wtorek, Październik 17, 2017

Rozporządzenie w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów

W Dzienniku Ustaw z dnia 4.01.2017 r. pod poz. 19 opublikowane zostało rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego...

Walne Zgromadzenie Sprawozdawczo-Programowe Polskiej Izby Gospodarki Odpadami – 9.12.2016 NOVOTEL WARSZAWA CENTRUM

Zarząd Polskiej Izby Gospodarki Odpadami zaprasza Członków Izby na Walne Zgromadzenie Sprawozdawczo-Programowe PIGO, które odbędzie się w piątek, 9 grudnia 2016 r., od godz....

ENVICON – święto ochrony środowiska

Ochrona środowiska w świetle uwarunkowań gospodarczych od poziomu lokalnego po globalny, ze szczególnym naciskiem na gospodarkę o obiegu zamkniętym, to tematy, które zdominowały tegoroczny...

Apel PIGO i ZPGO do Prezydenta RP o zbadanie zgodności z Konstytucją przepisów o...

Polska Izba Gospodarki Odpadami wraz z Związkiem Pracodawców Gospodarki Odpadami wystosowały list otwarty do Prezydenta RP Andrzeja Dudy o zbadanie zgodności z Konstytucją przepisów...