poniedziałek, Sierpień 21, 2017

ENVICON – święto ochrony środowiska

Ochrona środowiska w świetle uwarunkowań gospodarczych od poziomu lokalnego po globalny, ze szczególnym naciskiem na gospodarkę o obiegu zamkniętym, to tematy, które zdominowały tegoroczny...

Apel PIGO i ZPGO do Prezydenta RP o zbadanie zgodności z Konstytucją przepisów o...

Polska Izba Gospodarki Odpadami wraz z Związkiem Pracodawców Gospodarki Odpadami wystosowały list otwarty do Prezydenta RP Andrzeja Dudy o zbadanie zgodności z Konstytucją przepisów...

10.05.2016 Ogólnopolski Protest Przeciw Wykluczeniu Polskich Przedsiębiorstw Gospodarki Odpadami z Rynku!

1. CO TAK NAPRAWDĘ SIĘ DZIEJĘ Ostatni protest był organizowany przed rozpoczęciem prac Sejmu nad zmianą Prawa Zamówień Publicznych, która również wprowadza zapisy o „in-house”....

13-ta rocznica powstania Polskiej Izby Gospodarki Odpadami

14 kwietnia 2003 r. w Sali Rudniewa Pałacu Kultury i Nauki odbyło się I Walne Zgromadzenie Założycielskie Polskiej Izby Gospodarki Odpadami. Uczestniczyli w nim...

30.03.2016 OGÓLNOPOLSKI PROTEST BRANŻY GOSPODARKI ODPADAMI PRZY SEJMIE RP

Około dwóch tysięcy przedstawicieli z dwustu pięćdziesięciu prywatnych firm gospodarki odpadami z całej Polski, protestowało 30.03.2016 przed gmachem Sejmu RP przeciw wprowadzeniu kontrowersyjnego zapisu do nowelizacji ustawy Prawo zamówień...