poniedziałek, Kwiecień 23, 2018

Uwagi PIGO do projektu rozporządzenia MŚ w sprawie wzorów dokumentów DPO i DPR

Warszawa, 27 marca 2018 r. Pan Sławomir MAZUREK Podsekretarz Stanu MINISTERSTWO ŚRODOWISKA Dotyczy: projektu z dnia 02.03.2018 r. rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie wzorów dokumentów DPO i DPR. W...

Badanie ZPP: Niestabilność prawa największym problemem prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce

Przedsiębiorcy sektora MSP zapytani w kolejnej fali badania o największe bariery prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce wskazują w pierwszej kolejności na niestabilność prawa, nadmiar...

STANOWISKO ZWIĄZKU PRZEDSIĘBIORCÓW I PRACODAWCÓW WS. PROJEKTU USTAWY  O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH Z DN....

Dostosowanie przepisów krajowych do nowej rzeczywistości prawnej, wykreowanej na poziomie Unii Europejskiej za pomocą rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27...

Warunki prowadzenia firm w Polsce – raport Związku Przedsiębiorców i Pracodawców

Warszawa, 14 marca 2017   INFORMACJA PRASOWA: Biurokracja, powielaczowe przepisy prawne i skomplikowany system podatkowy największymi barierami dla prowadzenia biznesu w Polsce. Rekomendacje Związku Przedsiębiorców i Pracodawców (ZPP)...