niedziela, Październik 21, 2018

MEMORANDUM ZWIĄZKU PRZEDSIĘBIORCÓW I PRACODAWCÓW WS. NADUŻYWANIA REGULACJI DOT. ZAMÓWIEŃ IN-HOUSE

Warszawa, 17 maja 2018 Zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, podstawowymi trybami udzielania zamówień publicznych są: przetarg nieograniczony oraz przetarg ograniczony....

Uwagi PIGO do projektu rozporządzenia MŚ w sprawie wzorów dokumentów DPO i DPR

Warszawa, 27 marca 2018 r. Pan Sławomir MAZUREK Podsekretarz Stanu MINISTERSTWO ŚRODOWISKA Dotyczy: projektu z dnia 02.03.2018 r. rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie wzorów dokumentów DPO i DPR. W...

Badanie ZPP: Niestabilność prawa największym problemem prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce

Przedsiębiorcy sektora MSP zapytani w kolejnej fali badania o największe bariery prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce wskazują w pierwszej kolejności na niestabilność prawa, nadmiar...