poniedziałek, Kwiecień 22, 2019

„Selektywne poprawki” – publikacja w dziale FORUM Przeglądu Komunalnego – sierpień 2016

Wszystko wskazuje na to, że drugie podejście Ministerstwa Środowiska do uregulowania kwestii standardów prowadzenia w gminach selektywnego zbierania odpadów powinno zakończyć się powodzeniem. Ten artykuł...

„Prezes Związku Miast Polskich o in house w odpadach”

17.09.2015 Frankiewicz zastąpił wiosną prezydenta Poznania Ryszarda Grobelnego na stanowisku prezesa ZMP. O priorytetach nowego szefa Związku rozmawiają z nim dziennikarze „Przeglądu Komunalnego”. Czytaj...

Gminy mają same decydować o selektywnej zbiórce

28.07.2015 Minister środowiska Maciej Grabowski podkreślił podczas poniedziałkowej wizyty w ZGO Gać na Dolnym Śląsku, że samorządy powinny indywidualnie decydować o tym, jaki system...

Konkluzje BAT dla przetwarzania odpadów

17.08.2018 r. opublikowana została DECYZJA WYKONAWCZA KOMISJI (UE) 2018/1147 z dnia 10 sierpnia 2018 r. ustanawiająca konkluzje dotyczące najlepszych dostępnych technik (BAT) w odniesieniu do przetwarzania...

eBiuletyn European Compost Network 03/2017

EUROPEAN COMPOST NETWORK ECN e.V.Network for Organic Resources and Biological Treatment ecn E-BULLETIN No. 03_2017 16 March 2017   Circular Economy European Parliament voted for ambitious waste targets and separate...