Konsultacje projektu rozporządzenia ws. opłat za korzystanie ze środowiska

421

Członkowie

Polskiej Izby Gospodarki Odpadami

Szanowni Państwo,

w załączeniu przesyłam projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie opłat za korzystanie ze środowiska (wraz z uzasadnieniem), które ma obowiązywać od 1.01.2016 r.

Uwagi do tego projektu proszę przesyłać do Rady Izby do dnia 25.06.br.

 Z poważaniem,

Dariusz Matlak

projekt rozp. w srawie opłat za korzystanie ze środoiwska 12.05.15 adobe

adobepismo przewodnie konsultacje proj. rozp ws opłat za korzystanie ze środowiska