Spółki komunalne nie zawsze muszą rywalizować o zlecenia z prywatnymi przedsiębiorcami | Gazeta Prawna

315

Zarówno polskie, jak i unijne przepisy pozwalają gminom powierzać zadania własnym podmiotom bez przetargów, ale wyłącznie po spełnieniu rygorystycznych warunków. Te dla wielu będą trudne do spełnienia. czytaj więcej…