Projekt rozporządzenia dot. sprawozdawczości – do zaopiniowania

371

12.08.2015 W dziale „Projekty” publikujemy najnowszą wersję projektu rozporządzenia Ministra Środowiska ws. wzorów rocznego sprawozdania o produktach, opakowaniach i o gospodarowaniu odpadami z nich powstającymi oraz rocznego sprawozdania o wytwarzanych odpadach i o gospodarowaniu odpadami (z dnia 4.08.br).