Projekt aktualizacji Krajowego Planu Gospodarki Odpadami 2014

512

7.10.2015 Ministerstwo Środowiska opublikowało projekt Aktualizacji Krajowego Planu Gospodarki Odpadami, który powinien zostać przyjęty uchwałą Rady Ministrów do końca bieżącego roku. Projekt ten wyznacza kierunki dla ustaleń wojewódzkich planów gospodarki odpadami, które powinny zostać uchwalone do końca czerwca 2016 r. Czytaj projekt…