Konsultacje nowego pakietu dyrektyw odpadowych w ramach gospodarki o obiegu zamkniętym

1120

Ministerstwo Środowiska zwróciło się do organizacji branżowych o zaopiniowanie opublikowanych przez Komisję Europejską 2.12.2015 r. projektów 4 dyrektyw nowelizujących 6 dyrektyw w zakresie gospodarki odpadami.
Szczegółowe informacje dostępne są na stronach: http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-6203_en.htm i http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-6203_pl.htm.

Projekty nowelizacji dyrektyw wraz z załącznikami (w języku polskim):

COM_2015_596_PL_ACTE2_f-opakowania-zalacznik
st14973.pl15-baterie-WEEE-ELV
st14974.pl15-skladowanie
st14975.pl15-ramowa
COM_2015_595_PL_ACTE2_f-ramowa-zalacznik
st14976.pl15-opakowania