Uwagi Polskiej Izby Gospodarki Odpadami do „Założeń do projektu rozporządzenia w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów oraz kiedy wymóg selektywnego zbierania uznaje się za spełniony”

306
13-02-15-MŚ-opinia-założenia-segregacji-odpadów1