Uwagi Polskiej Izby Gospodarki Odpadami do projektu rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie wzorów rocznego sprawozdania o produktach, opakowaniach i o gospodarowaniu odpadami

285
30042015_uwagi_PIGO_projekt_rozporządzenia_ws-_wzorów_rocznego_sprawozdania