Uwagi Polskiej Izby Gospodarki Odpadami do projektu rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 9.04.2015 r. w sprawie mechaniczno-biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych

313
4052015_opinia_PIGO_projekt_rozp_MBP