Opinia PIGO do projektu rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 12.05.2015 r. w sprawie wymagań dotyczących prowadzenia procesu termicznego przekształcania odpadów oraz sposobów postępowania z odpadami powstałymi w wyniku procesu

312
20072015_Minister_Gospodarki_Piechociński_opinia_TERM-v1-2