Zaproszenie na VI Międzynarodową Konferencję „Logistyka Odzysku – opakowania”

640

Szanowni Państwo,

zapraszamy do udziału w organizowanej przez firmę Eko Cykl Organizacja Odzysku Opakowań S.A.

VI Międzynarodowej Konferencji Logistyka Odzysku – opakowania

Konferencja odbędzie się w dniach 14-15 czerwca 2016 r. w Łodzi.

Więcej informacji: http://logistykaodzysku.com/

Temat wiodący: Odzysk i recykling odpadów opakowaniowych w Polsce – aspekty prawne, ekonomiczne i organizacyjne.

Zobacz: harmonogram konferencji.

Celem Konferencji jest:

  • przedstawienie prawnych, ekonomicznych i organizacyjnych aspektów odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych w Polsce,
  • pomoc dla przedsiębiorców w zakresie realizacji obowiązku odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych w świetle ostatnich zmian przepisów,
  • przedstawienie nowych trendów i kierunków oraz aktualnego rynku surowców wtórnych dla podmiotów zaangażowanych w bezpośrednie gospodarowanie odpadami opakowaniowymi oraz zainteresowanych prowadzeniem firmy zgodnie z najnowocześniejszymi kierunkami rozwoju.

Wśród bloków tematycznych Konferencji znajdą się:

  • Aspekty prawne odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych w Polsce
  • Aspekty ekonomiczne odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych w Polsce
  • Aspekty organizacyjne odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych w Polsce

Pierwszy dzień Konferencji to także Gala Finałowa Konkursu Przedsiębiorca Efektywny Surowcowo, mającego na celu propagowanie proekologicznych zachowań przedsiębiorców oraz wskazywanie negatywnych, niekorzystnych dla środowiska przykładów ich działań.

www.efektywnysurowco.pl | www.fb.com/efektywnysurowcowo

Organizatorzy liczą, iż Konferencja będzie doskonałą szansą, aby w szerokim gronie podjąć temat świadomych działań zapobiegających powstawaniu odpadów, ekologicznego projektowania opakowań, które nie będą negatywnie wpływały na środowisko oraz efektywniejszego wykorzystania zasobów.

www.logistykaodzysku.com   |   www.facebook.com/konferencjalogistykaodzysku

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!