Tomasz Zubilewicz jurorem w Programie Grantowym ENERIS

253

Znany i lubiany pogodny prezenter Tomasz Zubilewicz został jurorem Programu Grantowego ENERIS.
Każdy z nas może przyczynić się do ochrony środowiska!
#granteneris #ekolokalni