Wrocławskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania ALBA S.A. wpisane do rejestru EMAS

186

EMASWrocławskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania ALBA S.A. wykorzystując wieloletnie doświadczenie, stale rozwija technologie gospodarowania odpadami, stosując nowoczesne, europejskie standardy, kierując się w swych działaniach zasadą zrównoważonego rozwoju.

W 2005 r. firma uzyskała certyfikat zgodności z wymaganiami normy ISO 9001,
w kolejnym roku rozszerzono zakres certyfikacji systemu zarzadzania jakością
o wymagania normy PN-EN ISO 14001. Wdrożony system zarządzania zobowiązuje firmę oraz wszystkich jej pracowników do świadomego podejmowania działań na rzecz optymalizacji prowadzonych procesów i ograniczania negatywnego oddziaływania na środowisko.

WPO ALBA wchodzi w skład Grupy ALBA – holdingu spółek, którego domeną jest usuwanie i recycling odpadów. Firma świadczy usługi zarówno w obszarach produkcyjnych jak i dla klientów indywidualnych. Zapewnia kompleksowy serwis, oferując profesjonalne usługi w zakresie odbioru, załadunku i transportu odpadów.

„Podejmując wyzwanie wdrożenia systemu chcieliśmy zaakcentować proekologiczną działalność firmy, opartą o najwyższe, międzynarodowe standardy. Wpisanie Wrocławskiego Przedsiębiorstwa Oczyszczania ALBA S.A. do rejestru EMAS jest dla nas szczególnym wyróżnieniem. Jest nam niezmiernie miło,
że trafiliśmy do tak prestiżowej grupy przedsiębiorstw, dając tym samym naszym kontrahentom gwarancję najwyższej jakości usług” – Krzysztof Gruszczyński, Prezes Zarządu Grupy ALBA.