Apel do Prezydenta RP o zbadanie zgodności z Konstytucją przepisów o in-house

144
apel-PIGO-ZPGO-do-Prezydenta-RP