Projekt z dnia 23.11.2016 ustawy o zmianie ustawy o odpadach – skierowany do konsultacji publicznych

641

pdfjpgProjekt z dnia 23.11.2016 ustawy o zmianie ustawy o odpadach

Ocena Skutków Regulacji

Termin przesyłania uwag do biura PIGO – 28.11.2016 r.

Czy taj także: odpady.net.pl Projekt nowelizacji ustawy o odpadach skierowany do konsultacji