Projekt rozporządzenia w sprawie wzoru zaświadczenia potwierdzającego recykling oraz wzoru zaświadczenia potwierdzającego inne niż recykling procesy odzysku po uzgodnieniach i konsultacjach

67

Projekt rozporządzenia w sprawie wzoru zaświadczenia potwierdzającego recykling oraz wzoru zaświadczenia potwierdzającego inne niż recykling procesy odzysku jaki został skierowany do podpisu Ministra Środowiska. Rozporządzenie będzie obowiązywało od 1 stycznia 2017 r.

Czytaj projekt rozporządzenia….