Projekt rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie opłat za korzystanie ze środowiska

234

ppdfjpgrojekt rozporządzenia Rady Ministrów zmieniające rozporządzenie w sprawie opłat za korzystanie ze środowiska

pdfjpgocena skutków regulacji

Termin zgłaszania uwag do biura PIGO –8 grudnia 2016 r.

pismo-przewodnie