Nowa wersja projektu ustawy o zmianie ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi – po konsultacjach i opiniowaniu

259

Ministerstwo Środowiska zakończyło proces konsultacji i opiniowania projektu ustawy o zmianie ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi oraz o zmianie niektórych innych ustaw i opublikowało najnowszą (z dnia 20.12.2016 r.) wersję tego projektu wraz z uzasadnieniem i oceną skutków regulacji. Projekt został pozytywnie zaopiniowany przez Komisję Wspólną Rządu i Samorządu Terytorialnego, natomiast zgłoszone w toku konsultacji uwagi zostały opublikowane w raportach. Projekt został skierowany do dalszych prac legislacyjnych w Rządowym Centrum Legislacji.

Czytaj:

pdfprojekt ustawy o zmianie ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi oraz o zmianie niektórych innych ustaw 

pdfuzasadnienie

pdf

ocena skutków regulacji

pdf

raport z konsultacji publicznych

pdf

raport z opiniowania

Źródło: odpady.net.pl