„Rynek gospodarowania zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym” – raport Instytutu Sobieskiego

139

Instytut Sobieskiego opublikował kolejny raport dotyczący gospodarki odpadami. Tym razem autorzy opracowania: Tomasz Styś i Robert Foks poddali analizie organizację systemu gospodarki zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym oraz przedstawili rekomendacje dotyczące kierunków zmian w zakresie kształtowania systemu gospodarki
ZSEE.

Źródło: odpady.net.pl

Czytaj raport: RYNEK GOSPODAROWANIA ZUŻYTYM SPRZĘTEM ELEKTRYCZNYM
I ELEKTRONICZNYM W POLSCE.PERSPEKTYWA 2030