Projekt rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie opłat za korzystanie ze środowiska – po konsultacjach i opiniowaniu.

186

Rządowe Centrum Legislacyjne opublikowało projekt rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie opłat za korzystanie ze środowiska (z dnia 22.12.2016), który skierowany został do rozpatrzenia przez Stały Komitet Rady Ministrów. Mimo, iż w toku konsultacji publicznych zgłoszono wiele uwag, a Komisja Wspólna Rządu i Samorządu Terytorialnego negatywnie zaopiniowała to przedłożenie, w kwestiach zasadniczych (radykalny wzrostu stawek opłat za składowanie odpadów) grudniowy projekt niewiele różni się od projektu z października ub. roku.

Źródło:odpady.net.pl

Czytaj:
projekt rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie opłat za korzystanie ze środowiska wraz z uzasadnieniem i oceną skutków regulacji (wersja z 22.12.2016 r.)