ENERIS po raz drugi rozdaje zielone granty. Do zdobycia na eko-projekty jest łącznie 30 tysięcy złotych

140

 

Rusza II edycja Programu Grantowego ENERIS „Pomysły chroniące środowisko”. W jej ramach szkoły, kluby oraz organizacje non profit z 10 polskich regionów mogą zdobyć łącznie 30 tysięcy złotych na realizację pomysłów na poprawę stanu środowiska naturalnego. W ubiegłym roku Program Grantowy zaangażował w  prace na rzecz najbliższej okolicy niemal 4 tysiące osób. Już 30 kwietnia okaże się, z jakim odzewem spotkała się II edycja programu.

Masz eko-pomysł na swoją miejscowość? Zdobądź grant na jego realizację!

Zakładanie ogródków przyszkolnych, promowanie kompostowania, edukacja w zakresie zanieczyszczenia światłem i smogu, budowanie klombów osiedlowych i  zielonej infrastruktury przyjaznej owadom czy kręcenie eko-filmów promujących postawy przyjazne naturze. To tylko część długiej listy pomysłów na eko-projekty, które już od czerwca mogą zostać zrealizowane w wybranych miejscowościach i gminach Pomorza, Ziemi Lubuskiej, Ziemi Sandomierskiej, Wielkopolski, Śląska. W konkursie zgłaszać swoje pomysły mogą zarówno organizacje społeczne, jak i  domy kultury, szkoły, świetlice i grupy nieformalne. Aby wziąć udział w konkursie, wystarczy wypełnić prosty formularz dostępny na stronie www.grupa-eneris.pl/ProgramGrantowy.

Zgłoszenia można przesyłać od 8 marca do 30 kwietnia. Do 9 czerwca jury złożone z przedstawicieli samorządów oraz ENERIS wybierze najlepsze eko-projekty. Tuż po ogłoszeniu wyników, autorzy wyróżnionych pomysłów otrzymają fundusze na realizację swoich planów, na co mają czas do końca roku 2017.

Ogólnopolska zielona mobilizacja

Do Programu Grantowego ENERIS mogą zgłaszać się instytucje lub organizacje społeczne
o charakterze non profit, szkoły oraz grupy nieformalne (po spełnieniu odpowiednich wymagań). Najciekawsze pomysły zgłoszone w 10 wymienionych poniżej regionach otrzymają po 3 tysiące złotych za realizację. Co ważne, pomysły z poszczególnych regionów nie konkurują ze sobą.

Grant nr 1 – Gmina i miasto Tomaszów Mazowiecki

Grant nr 2 – Miasto Gorzów, gminy: Lubiszyn, Deszczno i Santok

Grant nr 3 – Miasto Kielce

Grant nr 4 – Miasto Jaworzno

Grant nr 5 – Libiąż, Chrzanów, Trzebinia

Grant nr 6 – Gmina Bardo

Grant nr 7 – Miasto Świdnica

Grant nr 8 – Gminy: Strzegom, Świdnica, Jaworzyna Śląska, Udanin, Kostomłoty, Mietków, Marcinowice, Świebodzice

Grant nr 9 – Gmina Piła

Grant nr 10 – Gmina Pruszcz Gdański

Jaka jest recepta na sukces w Programie Grantowym?

Oceniając zgłoszenia, będziemy brali pod uwagę 3 elementy. Po pierwsze – projekt musi być realny do wykonania w określonym czasie i budżecie. Po drugie – mieć w sobie tę iskierkę innowacyjności, nowego spojrzenia na środowisko i na ekologię. Po trzecie – angażować jak najwięcej osób ­- powiedziała Magdalena Sułek-Domańska, dyrektor ds. komunikacji w  ENERIS, jurorka I edycji Programu Grantowego.

Regulamin programu, formularz zgłoszeniowy oraz wszelkie informacje na temat konkursu znajdują się na stronie www.grupa-eneris.pl/ProgramGrantowy.

Biała Księga najlepszych zielonych praktyk

102 wnioski z całej Polski, prawie 4 tysiące osób bezpośrednio zaangażowanych w realizację wyróżnionych projektów oraz prawie 13 tysięcy mieszkańców, którzy zetknęli się z ich efektami to wyniki I edycji Programu Grantowego ENERIS. Realizowany był on wśród mieszkańców zarówno dużych miast jak Piła, Kielce, Jaworzno, jak i niewielkich miejscowości i wsi, takich jak Mietków, czy Lubiana.

 

Już wkrótce o najlepszych pomysłach na poprawę najbliższego otoczenia będzie można przeczytać w Białej Księdze I edycji Programu Grantowego. Publikacja stanowi podsumowanie najciekawszych projektów i praktycznych pomysłów z całej Polski na efektywne wykorzystanie zdobytych funduszy na rzecz małej ojczyzny. Opisane w niej dobre praktyki mogą stanowić inspirację dla lokalnych aktywistów, którzy chcą działać na rzecz swojego osiedla, dzielnicy, miasta, gminy. Biała Księga będzie ogólnodostępna od połowy marca na stronie internetowej konkursu www.grupa-eneris.pl/ProgramGrantowy

#         #         #

ENERIS to największa polska firma działająca w obszarze ochrony środowiska, specjalizująca się w budowie oraz eksploatacji infrastruktury z zakresu gospodarki wodno-ściekowej, odpadowej oraz energetyki odnawialnej. Jesteśmy sprawdzonym partnerem wielu samorządów, z którymi realizujemy zadania dotyczące gospodarki komunalnej: odbioru, transportu i przetwarzania odpadów oraz odzysku surowców. Posiadamy potencjał do budowy zindywidualizowanych rozwiązań dla naszych partnerów. Firma od początku działania angażuje się społecznie, przede wszystkim w działania edukacyjne, których celem jest zmiana postaw społecznych dotyczących zmniejszania negatywnego wpływu na środowisko czy odpowiedzialne postępowanie z odpadami. Nasza idea edukacyjna opiera się na hasłach Redukuj – Odzyskuj – Przetwarzaj. Redukuj swój wpływ na środowisko, Odzyskuj – tyle surowców, ile możliwe oraz Przetwarzaj – te odpady, których nie można odzyskać.

 

Więcej na: www.grupa-eneris.pl

 

tagi: Program Grantowy, granty, CSR, ekoedukacja, społeczność lokalna, społeczne zaangażowanie, Eneris, Eneris Surowce, Altvater, surowce wtórne, ekologia, ochrona środowiska, odpady, surowce, surowce wtórne, śmieci, środowisko naturalne, usługi komunalne, utylizacja, energia odnawialna, gospodarka surowcami, gospodarka wodno-ściekowa, oczyszczanie miasta, odbiór odpadów, odbiór śmieci, odpady komunalne, odpady zmieszane, odzyskiwanie surowców, transport odpadów, gospodarka odpadami w gminie, gospodarka surowcami w gminie, instalacje środowiskowe, inwestycje w środowisko, nowoczesne technologie ochrony środowiska, utylizacja odpadów, instalacja mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów, MBP, Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi, energetyka niskoemisyjna, Piła, Tomaszów Mazowiecki, Kielce, Krapkowice, Jaworzno, Chrzanów, Gorzów Wielkopolski