Zapraszamy na II Międzynarodową Konferencję ekoCSR – 22.05.2017, Warszawa

111

Celem II Międzynarodowej Konferencji ekoCSR, której tematem wiodącym będzie „Ekologia w CSR – praktyczne działania i ustawowe obowiązki” jest zachęcenie do wdrożenia idei CSR w przedsiębiorstwach oraz prowadzenia biznesu społecznie odpowiedzialnego ze szczególnym uwzględnieniem ekologicznej odpowiedzialności.

Konferencja składała się będzie z trzech bloków tematycznych:

 • blok I – Ustawowe obowiązki w zakresie odpowiedzialności ekologicznej przedsiębiorstw,
 • blok II – Wsparcie jednostek publicznych w dążeniu do zrównoważonej produkcji i biznesu,
 • blok III – Najlepsze praktyki.

W programie konferencji, która odbędzie się 22 maja 2017 r. w Kinie Praha w Warszawie planowane jest omówienie m.in. takich aspektów jak: zrównoważony łańcuch dostaw, pozafinansowe raportowanie w zakresie odpowiedzialności ekologicznej przedsiębiorstw, wspieranie małych i średnich przedsiębiorstw w zakresie ekologicznej odpowiedzialności biznesu, finansowanie przedsięwzięć związanych z ochroną środowiska, innowacje proekologiczne, propagowanie w mediach idei społecznej odpowiedzialności biznesu.

Podczas konferencji wysłuchać będzie można wystąpień:

 • dr Katarzyny Klimkiewicz z Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie,
 • Jolanty Wąs z firmy EYLAU Communications,
 • dr Ewy Jastrzębskiej ze Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie,
 • Błażeja Fidzińskiego reprezentującego wśród prelegentów organizatora konferencji – firmę
  M&M Consulting,
 • oraz wybitnego specjalisty z zakresu etyki i odpowiedzialności biznesu dr hab. Bolesława Roka
  z Centrum Etyki Biznesu i Innowacji Społecznych Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie.

Konferencja skierowana jest m.in. do właścicieli i kadry zarządzającej przedsiębiorstw pragnących prowadzić biznes zgodnie z ideą CSR, przedsiębiorców dostrzegających ekologiczne i biznesowe korzyści strategii CSR, firm tworzących raporty społeczne, firm biorących udział w konkursach ekologicznych, w tym konkursie Przedsiębiorca Efektywny Surowcowo, specjalistów ds. zrównoważonego rozwoju, biznesu społecznie odpowiedzialnego, innowacji, specjalistów poszukujących praktycznych narzędzi, wskazówek
i nowych trendów w zakresie CSR, ekonomistów środowiskowych i osób zaangażowanych w koncepcję zrównoważonego rozwoju, przedstawicieli działów marketingu, PR oraz agencji wizerunkowych, a także wszystkich niewymienionych osób tworzących forum biznesu odpowiedzialnego ekologicznie i społecznie.

Serdecznie zapraszamy na II Międzynarodową Konferencję ekoCSR!
Harmonogram_IIMKekoCSR