Projekt rozporządzenia MŚ w sprawie minimalnych rocznych poziomów zbierania zużytego sprzętu elektrycznego – do zaopiniowania

135

Ministerstwo Środowiska przekazało do zaopiniowania projekt (z 20.03.2017 r.) rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie minimalnych rocznych poziomów zbierania zużytego sprzętu elektrycznego wraz z uzasadnieniem i oceną skutków regulacji.

Termin przesyłania uwag do iura Izby: 18.04.2017