Zapraszamy do udziału w konferencji „Bezpieczeństwo RIPOK – Wymogi, Rozwiązania, Skuteczność”

193

Polska Izba Gospodarki Odpadami objęła patronatem medialnym konferencję „”Bezpieczeństwo RIPOK – Wymogi, Rozwiązania, Skuteczność” która odbędzie się 14 września 2017 roku w Toruniu, w siedzibie MENTOR S.A., ul. Szosa Chełmińska 177-181.
Organizator konferencji MENTOR S.A. MENTOR S.A. specjalizuje się we współpracy z przedsiębiorstwami branży gospodarki odpadami.

Udział można zgłaszać do dnia 6 września 2017 roku drogą mailową: ripok@mentor.pl lub rejestrując się on-line: www.mentor.pl/zgloszenie_ripok/.
Udział przedstawicieli branży gospodarki odpadami jest bezpłatny.

PROGRAM KONFERENCJI:

09:30 – 10:00 Rejestracja uczestników, poranna kawa
10:00 – 10:15 Uroczyste otwarcie
10:15 – 11:30 PANEL PRAKTYKÓW
Prezentacje zaproszonych gości w zakresie wdrożonych inwestycji i działań organizacyjnych w zakresie bezpieczeństwa pożarowego zakładów.
PRELEGENCI:
Jolanta Kamińska-Borak – Dyrektor RZGO w Słajsinie, Celowy Związek Gmin R-XXI
Paweł Lachowicz – Prezes Zarządu ZUOK Spytkowo sp. z o.o.
Piotr Szewczyk – Dyrektor ZUOK „Orli Staw”
Moderator panelu: Hanna Rudolf – Dyrektor Handlowy MENTOR S.A.
11:30 – 12:15 OKIEM INŻYNIERA: Bezpieczeństwo RIPOK, cz. 1:
1) dostępne systemy detekcji i gaszenia oraz ich skuteczność w specyfice warunków sortowni,
2) rozwiązania optymalne czyli skuteczność vs. cena, przykłady rozwiązań niestandardowych,
3) przykłady instalacji nieskutecznych,
4) problematyka zakupu rozwiązań w procedurze PZP.
Prelegent: Łukasz Nowakowski – Dyrektor Biura Oceny i Zarządzania Ryzykiem MENTOR S.A.
12:15 – 12:45 Przerwa na lunch
12:45 –13:30 OKIEM INŻYNIERA: Bezpieczeństwo RIPOK, cz. 2:
1) działania organizacyjne i techniczne w zakładach – przykłady praktyczne,
2) organizacja procesu magazynowania oraz podstawowe błędy w procesie,
3) procedury kontroli i weryfikacji stanu bezpieczeństwa,
4) elementy kluczowe z punktu widzenia bezpieczeństwa i rynku ubezpieczeniowego.
Prelegent: Łukasz Nowakowski – Dyrektor Biura Oceny i Zarządzania Ryzykiem MENTOR S.A.
13:30 – 14:00 BEZPIECZEŃSTWO ZARZĄDU: Dlaczego Zarząd musi wiedzieć wszystko?
1) zakres odpowiedzialności członków zarządów,
2) przykłady roszczeń i kosztów.
Prelegent: Adam Kujawiak – Dyrektor, Dział Ubezpieczeń Finansowych MENTOR S.A.
14:00 – 14:30 Podsumowanie i zakończenie

Informacje: ZAPROSZENIE I PROGRAM KONFERENCJI