Warsztaty dot. możliwości wsparcia projektów badawczych i inwestycyjnych

127

Związek Przedsiębiorców i Pracodawców we współpracy z firmą Crido Taxand Sp. z o.o. organizuje, w dniu 26 października w godzinach 11:00-14:00 w siedzibie ZPP (ul. Nowy Świat 33 w Warszawie), bezpłatne warsztaty dot. możliwości wsparcia projektów badawczych i inwestycyjnych.

Zainteresowanych udziałem, proszę o przesłanie zgłoszenia do 24.10.2017 r. na adres: biuro@pigo.org.pl

W programie warsztatow:

  • Dotacje na badania i rozwój, w tym programy sektorowe
  • Dotacje na inwestycje w centra badawczo-rozwojowe
  • Ulga na B+R
  • Planowane zmiany w Specjalnych Strefach Ekonomicznych
  • Zapowiedź grantu rządowego na inwestycje
  • Przegląd programów Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Prowadzący:

  • Magdalena Zawadzka – Partner w Dziale Doradztwa Biznesowego i Zarządzania Innowacjami w Crido Taxand
  • Wojciech Kwiatkowski – Menadżer w Dziale Doradztwa Biznesowego i Zarządzania Innowacjami w Crido Taxand

Informacje o partnerze:

O Crido Taxand

Zapewniamy przedsiębiorcom wsparcie podatkowe, prawne, transakcyjne i biznesowe oraz pomagamy rozwijać innowacyjną działalność, w tym pozyskując finansowanie ze środków publicznych i innych dostępnych źródeł. Zaangażowanie i praca naszego ponad 230-osobowego zespołu zostały wielokrotnie docenione – zajmujemy najwyższe pozycje w rankingach doradców podatkowych (Rzeczpospolita, DGP, ITR) oraz firm wspierających działalność B+R i innowacje (Fundusze Europejskie, Forbes).

Doradzamy, nie audytujemy. Dzięki przynależności do międzynarodowej sieci Taxand wspieramy klientów w rozwoju ich biznesu również za granicą.

O Dziale Doradztwa Biznesowego i Zarządzania Innowacjami

Wspieramy firmy w procesie realizacji innowacyjnych przedsięwzięć oraz ich finansowania włączając w to wsparcie w zakresie pozyskiwania pomocy publicznej na projekty B+R, inwestycyjne i prośrodowiskowe. Nasz ponad 40-osobowy zespół kompleksowo pomaga klientom w skutecznym prowadzeniu procesów biznesowych uwzględniając przy tym aspekty prawno-podatkowe, czy też związane z własnością intelektualną. Wśród kluczowych kompetencji naszego zespołu są m.in.: dotacje, ulgi i pomoc publiczna, innowacje i B+R, modelowanie finansowe i wyceny, doradztwo biznesowe oraz PPP.