TONY SUROWCÓW NA ODBUDOWĘ GORZOWSKIEJ KATEDRY

90

Gorzowski oddział Eneris zakończył zbiórkę surowców na rzecz zniszczonej w pożarze katedry gorzowskiej. mieszkańcy Gorzowa i okolic przekazali na rzecz remontu zabytku około 3 ton makulatury, butelek pet oraz aluminiowych puszek. surowce były przynoszone przez indywidualnych mieszkańców, szkoły, biblioteki i inne instytucje, które prowadziły zbiórkę na swoim terenie. zysk pochodzący z odzysku zostanie w całości przekazany na fundusz odbudowy katedry. zgodnie z wstępnymi szacunkami, remont zabytku może wynieść nawet 12 milionów złotych.

Zbiórka została zainicjowana w lipcu przez pracowników gorzowskiego oddziału ENERIS Surowce. Odbudowa katedry jest wspierana przez ENERIS także poprzez bezpłatny odbiór oraz utylizację odpadów odbieranych z katedry. Do tej pory odebraliśmy z jej terenu ponad 3 tony odpadów.