Projekt rozporządzenia w sprawie wzorów sprawozdań o odebranych i zebranych odpadach komunalnych, odebranych nieczystościach ciekłych oraz realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi

525
projekt rozporządzenia ws. wzorów sprawozdań o odpadach komunalnych