Projekt rozporządzenia ws. wzorów dokumentów EDPO i EDPR – do zaopiniowania.

92

Członkowie
Polskiej Izby Gospodarki Odpadami

Szanowni Państwo,

Ministerstwo Środowisko przekazało do zaopiniowania projekt rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie wzorów dokumentów EDPO i EDPR wraz z uzasadnieniem i oceną skutków regulacji.

Uwagi do tego projektu proszę przesyłać do biura Izby, do dnia 27.04.br.

projekt rozporządzenia ws wzoró EDPO i EDPR