Senacki projekt ustawy o przeciwdziałaniu marnowaniu żywności

75

Projekt ustawy (druk 2431) wpłynął do Sejmu 20.03.2018 r. 11.04. został skierowany do I czytania w komisjach. 9.05. przewidziane zostało pierwsze czytanie projektu w sejmowej Komisji Gospodarki i Rozwoju.

Przebieg prac legislacyjnych: http://www.sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/PrzebiegProc.xsp?nr=2431

Senacki projekt ustawy o przeciwdziałaniu marnowaniu żywności.