Konsultacje projektów nowelizacji ustaw – „pakiet pożarowy”

349

Członkowie
Polskiej Izby Gospodarki Odpadami

Szanowni Państwo,

Ministerstwo Środowiska skierowało do pilnych konsultacji publicznych 1)projekt ustawy o zmianie ustawy o odpadach oraz o zmianie niektórych innych ustaw oraz 2) projekt ustawy o zmianie ustawy o Inspekcji Ochrony Środowiska oraz niektórych innych ustaw.

Uwagi do tych projektów prosimy prosimy przesyłać do biura PIGO biuro@pigo.org.pl do poniedziałku 11.06.br.

Projekt ustawy o zmianie ustawy o odpadach oraz o zmianie niektórych innych ustaw

Uzasadnienie

Ocena skutków regulacji


Projekt ustawy o zmianie ustawy o Inspekcji Ochrony Środowiska oraz o zmianie niektórych innych ustaw

Uzasadnienie

Ocena skutków regulacji

OSR2

OSR3