Konsultacje „Koncepcji nowego Prawa zamówień publicznych”

76

Członkowie
Polskiej Izby Gospodarki Odpadami
Szanowni Państwo,

Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii wraz z Urzędem Zamówień Publicznym skierowało do konsultacji publicznych „Koncepcję nowego Prawa zamówień  publicznych”. Zarówno „Koncepcja…”, jak i związane z nią materiały opublikowane zostały w serwisie MPiT https://www.mpit.gov.pl/strony/aktualnosci/ruszaja-konsultacje-koncepcji-nowego-prawa-zamowien-publicznych/.

Uwagi do „Koncepcji…” proszę przesyłać do biura PIGO do 27.06.br.