Pilne! – Nowy projekt nowelizacji ustawy o odpadach – do zaopiniowania

355

Członkowie: Komisji ds. BDO
Członkowie Komisji Prawnej
Do wiadomości: Członkowie Polskiej Izby Gospodarki Odpadami

Rządowe Centrum Legislacyjne opublikowało projekt ustawy o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw (z dnia 9.08.br) wraz z uzasadnieniem i oceną skutków regulacji. Nowelizacja ta wynika z konieczności pilnego doprecyzowania przepisów odnoszących się do funkcjonowania Bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami, nad której utworzeniem toczą się obecnie prace w Ministerstwie Środowiska.

Ze względu na bardzo krótki okres konsultacji wyznaczony przez Ministerstwo Środowiska uprzejmie proszę o przesyłanie uwag do tego projektu w terminie do piątku 17.08.2018 r.

projekt ustawy o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw (wersja z 9.08.2018 r.)