Najnowsza wersja projektu rozporządzenia MŚ w sprawie wysokości stawek zabezpieczenia roszczeń

2464

MMinisterstwo Środowiska opublikowało projekt rozporządzenia w sprawie wysokości stawek zabezpieczenia roszczeń (wersja z 5.10.2018), po konsultacjach społecznych i opiniowaniu. Projekt obecnie procedowany jest jeszcze przez Rządowe Centrum Legislacyjne w ramach uzgodnień międzyresortowych.

Czytaj: projekt rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie wysokości stawek zabezpieczenia roszczeń