ENERIS członkiem Partnerstwa „Razem dla środowiska”

62

ENERIS dołączył do Partnerstwa SDGs „Razem dla środowiska”, inicjatywy na rzecz realizacji środowiskowych Celów Zrównoważonego Rozwoju. Partnerstwo zostało powołane w 2016 roku przez Centrum UNEP/GRID-Warszawa.

Partnerstwo SDGs „Razem dla środowiska” jest wielobranżową i międzysektorową koalicją stron na rzecz budowania w Polsce przyjaznego klimatu dla realizacji Celów Zrównoważonego Rozwoju (SDGs), zgodnie z przyjętą przez ONZ Agendą 2030. Na zasadach pełnej dobrowolności dołączają do niego organizacje wspierające realizację SDGs związanych z oddziaływaniem na środowisko. Partnerstwo zrzesza firmy, instytucje naukowe, jednostki administracji publicznej, organizacje pozarządowe a także osoby indywidualne. Wśród jego członków znajdują się między innymi Microsoft, Grupa Żywiec, Jeronimo Martins Polska, McDonald’s, Miasto Stołeczne Warszawa, Orange, Santander Bank Polska. Od 2016 roku koalicjanci podejmują działania na rzecz propagowania w Polsce wiedzy i świadomości na temat idei zrównoważonego rozwoju i kwestii środowiskowych.

ENERIS dołączył do partnerstwa jako druga firma z branży gospodarki komunalnej. Od 2017 roku firma jest sygnatariuszem „Deklaracji na rzecz zrównoważonego rozwoju”, inicjatywy do której została zaproszona przez Ministerstwo Rozwoju – koordynatora realizacji SDGs w Polsce. Czysta woda, powietrze i ziemia – to misja od trzech lat realizowana na polskim rynku przez ENERIS. Przykładem jej realizacji jest z jednej strony podejmowanie codziennych działań związanych z szeroko rozumianą ochroną środowiska, odzyskiem surowców, produkcją czystej energii i zwiększaniem efektywności energetycznej w oparciu o najlepsze dostępne technologie. Z drugiej zaś strony jest to realizacja działań skierowanych do mieszkańców poprzez projekty takie jak „Segreguję – nie widzę przeszkód”, „Strażnicy Planety”„Koalicja 5 frakcji”.

 

#        #        #

ENERIS to ogólnopolska firma działająca w obszarze ochrony środowiska, specjalizująca się w budowie oraz eksploatacji infrastruktury z zakresu gospodarki odpadowej, wodno-ściekowej oraz nowoczesnej energetyki. Naszym głównym celem jest redukcja poziomu zanieczyszczenia otaczającego nas środowiska – powietrza, wody i ziemi. Angażujemy się i posiadamy potencjał do budowy i finansowania efektywnych i innowacyjnych rozwiązań dedykowanych dla indywidualnych potrzeb gmin i przemysłu. Podstawą jest konsolidacja rozproszonych do tej pory zasobów i środków służących ochronie środowiska.

W 2015 roku w skład Grupy ENERIS weszła spółka ENERIS Surowce S.A., która jest kontynuatorem działalności Veolia Usługi dla Środowiska, jednej z największych w Polsce spółek działających w sektorze gospodarki odpadami. W 2017 roku do Grupy dołączyły firmy: Recupyl – francuski lider recyklingu baterii i akumulatorów oraz MD-Proeco, zarządzająca Instalacją Termicznego Odzysku Odpadów Niebezpiecznych w Bydgoszczy.

Od początku działalności ENERIS angażuje się w działania na rzecz społeczności lokalnych, jak i w ogólnopolskie projekty edukacyjne i artystyczne. Obok tak znanych programów jak „Segreguję – nie widzę przeszkód” (pierwszy w Europie projekt włączający osoby niewidome do systemu segregacji odpadów) czy Koalicja 5 frakcji (systemowy program oznakowania ekologicznego na opakowania), od 2 lat prowadzi też projekt społeczno-artystyczny „Strażnicy Planety”. Wystawa fotograficzna przedstawiająca pracowników służb komunalnych odwiedziła w sumie 11 miasta, w tym eksponowana była w Sejmie RP.