Konsultacje Mapy drogowej transformacji w kierunku gospodarki o obiegu zamkniętym.

237

Na stronie https://mpit.bip.gov.pl/projekty-zarzadzen-i-uchwal/mapa-drogowa-transformacji-w-kierunku-gospodarki-o-obiegu-zamknietym-nowa-wersja.html zamieszczony został przez Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii – w ramach roboczych konsultacji publicznych – projekt Mapy drogowej transformacji w kierunku gospodarki o obiegu zamkniętym.

Prosimy o przesyłanie ewentualnych uwag do działań zaproponowanych w projekcie do dnia 31 października br. na adres biuro@pigo.org.pl.

MPiT prosi, aby nie przekazywać propozycji zmian do treści opisowej projektu.