Projekt z dnia 16.01.2015 r. rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie mechaniczno-biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych

307
Rządowe Centrum Legislacyjne udostępniło najnowszą wersję (z dnia 16.01.2015 r.) projektu rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie mechaniczno-biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych. Czytaj projekt rozporządzenia…adobe