Calendar

Lut
21
czw
Spotkanie Grupy roboczej PIGO ds. elektromobilności
Lut 21@10:00 – 00:00
Spotkanie Grupy roboczej PIGO ds. elektromobilności

Udział wyłącznie dla Członków Grupy roboczej ds. elektromobilności.

Zaopiniowanie projektu  rozporządzenia  Ministra  Energii w sprawie szczegółowych warunków udzielania   oraz  sposobu  rozliczania wsparcia  udzielonego  ze  środków Funduszu  Niskoemisyjnego Transportu. Projekt rozporządzenia znajduje się na stronie Biuletynu Informacji Publicznej   Rządowego   Centrum   Legislacji  z  zakładce Rządowy  Proces Legislacyjny pod adresem: https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12321101.

Lut
28
czw
PATRONAT: VIII Międzynarodowe Forum Gospodarki Odpadami SOSEXPO 2019, Zarząd Targów Warszawskich, Warszawa
Lut 28 całodniowy
PATRONAT: VIII Międzynarodowe Forum Gospodarki Odpadami SOSEXPO 2019, Zarząd Targów Warszawskich, Warszawa

VIII Międzynarodowe Forum Gospodarki Odpadami SOSEXPO 2019.

Termin: 28.02.2019 Miejsce: Hotel Novotel Airport, ul.1 Sierpnia 1, Warszawa Forum Gospodarki Odpadami SOSEXPO  z powodzeniem umacnia swoją pozycję w katalogu wydarzeń poświęconych gospodarowaniu odpadami. Celem organizowanego Forum jest prezentacja najaktualniejszych tematów i zagadnień dotyczących gospodarki odpadowej i ochrony środowiska. SOSEXPO to również miejsce spotkań przedstawicieli samorządów z producentami, dystrybutorami, a także dostawcami technologii komunalnej z administracją rządową, organizacjami non-profit i ekspertami branżowymi. SOSEXPO  co roku podejmuje tematy najbardziej aktualne dla branży– tak by uczestnicy konferencji mieli możliwość zarówno zapoznania się z najnowszymi wytycznymi administracyjnymi, pozyskania wiedzy podczas sesji panelowych Konferencji), jak i poznania nowości technologicznych. Wystawa, na której polskie i zagraniczne firmy działające bezpośrednio i pośrednio w gospodarce odpadowej prezentują nowoczesne produkty, maszyny, technologie i innowacyjne rozwiązania do zastosowania w gospodarce odpadowej towarzysząca SOSEXPO daje dodatkowo doskonałą możliwość networkingu i pozyskania nowych kontaktów biznesowych. W SOSEXPO co roku bierze udział ponad 300 przedstawicieli administracji rządowej i samorządowej, środowisk przemysłowych i biznesowych, instytucji publicznych, instytutów badawczo-naukowych, firm odbierającym odpady, organizacji odzysku i podmiotów pośredniczących, stowarzyszeń i izb branżowych, akademickich inkubatorów przedsiębiorczości a także zakładów gospodarowania odpadami. Szczegóły: https://sosexpo.ztw.pl/ https://sosexpo.ztw.pl/
Posiedzenie Rady Polskiej Izby Gospodarki Odpadami, Warszawa
Lut 28@10:00 – 13:00
Posiedzenie Rady Polskiej Izby Gospodarki Odpadami, Warszawa

Posiedzenie zamknięte. Udział wyłącznie Członków Rady Izby.

Mar
5
wt
PATRONAT: 29. Konferencja Eksploatacja i rekultywacja składowisk odpadów 2019, ABRYS, Szklarska Poręba
Mar 5 – Mar 7 całodniowy

Konferencja „Eksploatacja i rekultywacja składowisk odpadów” to niemal od trzech dekad przestrzeń transferu wiedzy i wymiany doświadczeń pomiędzy osobami zajmującymi się eksploatacją składowisk odpadów a światem nauki i biznesu. Tegoroczne spotkanie odbędzie się w ciekawym momencie wejścia w życie zmian Ustawy z 20 lipca 2018 roku o odpadach i niektórych innych ustaw.

ZŁOŻONA PROBLEMATYKA

Na spotkaniu omawiany będzie szereg ważnych i ciekawych zagadnień. Poza zmianami prawnymi eksperci poruszą problematykę rekultywacji składowisk na konkretnych przykładach. Przedstawimy m.in. projekt LUMAT, czyli rewitalizację hałdy pocynkowej w Rudzie Śląskiej.Ponadto poruszymy temat eksploatacji farmy fotowoltaicznej na zrekultywowanym składowisku odpadów w gminie Ustronie Morskie oraz zaprezentujemy zagraniczny projekt rekultywacji i zagospodarowania zamkniętego składowiska odpadów w Cork (Irlandia). Nie zabraknie też tematu o próbach likwidacji składowiska kwaśnych smół porafinacyjnych (tzw. Doły Kwasowe) po rafinerii w Czechowicach-Dziedzicach. Omówimy bieżące problemy eksploatacji składowisk, takie jak  odory, skarpy, ptactwo i odcieki. Kilka wystąpień będzie poświęconych też kwestii biogazu składowiskowego, m.in. systemów wsparcia dla biogazu zgodnie z nową ustawą o OZE. Prelegenci pochylą się także nad kwestią monitoringu i pożarów na składowiskach, wskazując praktyczne rozwiązania i przykłady prewencji. Bezpieczeństwo pożarowe, termowizja, możliwości wykorzystania dronów do monitoringu to tylko niektóre z wybranych tematów.

WARSZTATY ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW

Ponieważ uczestnicy poprzednich edycji konferencji sygnalizowali organizatorom chęć praktycznej nauki rozwiązywania niełatwych problemów związanych z eksploatacją składowisk, w tym roku po raz pierwszy planowane jest przeprowadzenie warsztatów w oparciu o metodę PROBLEM SOLVING. Odbędą się one trzeciego dnia spotkania, a ich uczestnicy dowiedzą się m.in., jak zarządzać składowiskiem odpadów w realnych sytuacjach kryzysowych takich jak pożary czy skażenie wód podziemnych oraz jak poradzić sobie z komunikacją z mediami podczas takich zdarzeń. Jednak konferencja to nie tylko referaty i dyskusje. Dlatego pierwszego dnia wydarzenia uczestnicy spotkają się podczas uroczystej kolacji połączonej z imprezą tematyczną w stylu rock’n’roll, a dzień później udadzą się na klimatyczny spacer z pochodniami nad Wodospad Szklarki w towarzystwie Walończyków. Zwieńczeniem tego wieczoru będzie kolacja w restauracji w aurze karkonoskich legend i tradycji.

Szczegóły: https://tiny.pl/tx2lr

 

Kwi
9
wt
Patronat: 17. Konferencja Postępowanie z odpadami medycznymi,ABRYS, Bydgoszcz
Kwi 9 – Kwi 11 całodniowy

 

Przed nami 17 edycja Konferencji „Postępowanie z odpadami medycznymi”, która jest niepowtarzalną okazją do wymiany informacji oraz doświadczeń między przedstawicielami administracji publicznej, przedstawicielami ochrony zdrowia, naukowcami oraz praktykami  zajmującymi się tymi zagadnieniami. Tym razem spotkamy się w dniach się 9 -11 kwietnia 2019 r. w Bydgoszczy.

Na konferencji prezentowane będą aktualne zagadnienia związane z postępowaniem
z odpadami medycznymi oraz stanem gospodarki odpadami w Polsce. Pragniemy również położyć nacisk na praktyczne aspekty dotyczące zagospodarowania odpadów medycznych, postępowania z odpadami medycznymi w laboratoriach oraz nad technologiami unieszkodliwiania odpadów medycznych. Tegoroczna edycja będzie szczególnie interesująca, gdyż wprowadzamy do programu konferencji również tematykę związaną z przetwarzaniem odpadów przemysłowych.

Jednym z celów konferencji jest pokazanie jak w kompleksowy sposób można postępować
z  odpadami medycznymi, na przykładzie konkretnych rozwiązań. W związku z powyższym trzeciego dnia konferencji udamy się do Zakładu Utylizacji Odpadami Medycznymi w Bydgoszczy. Zakład działa w Polsce od 1996r., kiedy uruchomiono pierwszą instalację termicznego przekształcania opartą na węgierskiej technologii. Od roku 2004 jest jedną z najnowocześniejszych instalacji termicznego przekształcania w Polsce, gdzie unieszkodliwiane są głównie odpady medyczne oraz weterynaryjne.