ZAWIADOMIENIE O WALNYM ZGROMADZENIU PIGO


Z upoważnienia Rady Izby oraz na podstawie § 24 pkt 4) Statutu PIGO, Zarząd zaprasza Członków Polskiej Izby Gospodarki Odpadami na Walne Zgromadzenie Sprawozdawczo-Programowe , które odbędzie się w piątek 6 grudnia 2018 roku w sali konferencyjnej hotelu NOVOTEL Warszawa Centrum ul. Marszałkowska 94/98, w godzinach 10:30 do 13:30.

W załączeniu projekty:
– porządku obrad oraz
– Regulaminu obrad Walnego Zgromadzenia.

Uwagi do tych projektów, jak również propozycje uchwał, stanowisk i wystąpień a także potwierdzenie udziału w Zgromadzeniu reprezentanta lub upoważnionego przedstawiciela Spółki (wzór upoważnienia w załączeniu) – proszę przesyłać do biura Izby (e-mail: biuro@pigo.org.pl) – do 30 listopada br.