Spotkanie Grupy roboczej PIGO ds. elektromobilności

14
Kiedy:
21 Luty 2019@10:00 – 00:00
2019-02-21T10:00:00+01:00
2019-02-21T00:00:00+01:00
Spotkanie Grupy roboczej PIGO ds. elektromobilności

Udział wyłącznie dla Członków Grupy roboczej ds. elektromobilności.

Zaopiniowanie projektu  rozporządzenia  Ministra  Energii w sprawie szczegółowych warunków udzielania   oraz  sposobu  rozliczania wsparcia  udzielonego  ze  środków Funduszu  Niskoemisyjnego Transportu. Projekt rozporządzenia znajduje się na stronie Biuletynu Informacji Publicznej   Rządowego   Centrum   Legislacji  z  zakładce Rządowy  Proces Legislacyjny pod adresem: https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12321101.