Raport NIK nt. nowego systemu gospodarki odpadami

22.06.15 Najwyższa Izba Kontroli opublikowała wyniki kontroli przeprowadzonej w okresie styczeń 2013 – wrzesień 2014 r. ?Wdrożenie w gminach nowego systemu gospodarki odpadami komunalnymi?.