Raport z konsultacji projektu rozporządzenia w sprawie wzorów rocznego sprawozdania

15.07.15 Raport z konsultacji publicznych i opiniowania projektu rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie wzorów rocznego sprawozdania o produktach, opakowaniach i o gospodarowaniu odpadami z nich powstającymi oraz rocznego sprawozdania o wytwarzanych odpadach i o gospodarowaniu odpadami. czytaj więcej…