ALBA uruchomiła kolejny RIPOK na Śląsku

ALBA Chorzów16 listopada 2015r. Zakład Przetwarzania Odpadów PTS ALBA w Chorzowie otrzymał status Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych (RIPOK) dla Regionu II województwa śląskiego.

W chorzowskim zakładzie, obok istniejących linii do przetwarzania odpadów komunalnych, zebranych selektywnie surowców wtórnych oraz odpadów budowlanych i przemysłowych powstała m.in. nowoczesna instalacja do biologicznego przetwarzania frakcji biodegradowalnej. Dzięki zastosowaniu technologii zamkniętego obiegu powietrza i wody procesowej, instalacja znacząco minimalizuje negatywny wpływ na środowisko. Zachodzący w bioreaktorach proces redukcji aktywności frakcji biodegradowalnych pozwala na uzyskanie bezpiecznego dla środowiska naturalnego stabilizatu, który spełnia wymogi przepisów prawa.

DSC_3445Warta ponad 20 mln zł rozbudowa Zakładu Przetwarzania Odpadów PTS ALBA współfinansowana została ze środków NFOŚiGW w ramach programu priorytetowego nr 2.1 Racjonalna gospodarka odpadami ? instalacje gospodarowania odpadami. Dzięki rozbudowie zakład będzie przetwarzać w części mechanicznej blisko 75 000 Mg odpadów komunalnych, a w procesie biologicznego przetwarzania 45 000 Mg odpadów rocznie przy procesie kompostowania oraz 75 000 Mg przy procesie biologicznego suszenia odpadów.

IMG_3232Zgodnie z Wojewódzkim Planem Gospodarki Odpadami w Regionie II województwa śląskiego Grupa ALBA posiada drugi Zakład Przetwarzania Odpadów Komunalnych Lipówka II w Dąbrowie Górniczej należący do Spółki ALBA MPGK, który status RIPOK uzyskał w roku 2014. Również w tym Zakładzie przeprowadzona została inwestycja o wartości ok. 18 mln zł, dofinansowana z NFOŚiGW, która pozwala na zwiększenie docelowych mocy przerobowych Zakładu do 120 000 Mg zmieszanych odpadów komunalnych rocznie oraz ponad 60 000 Mg odpadów kierowanych do procesu przetwarzania biologicznego i ponad 75 000 Mg w procesie biologicznego suszenia odpadów.

NFOŚ - dofinansowano