Opinia PIGO do projektu rozporządzenia MŚ w sprawie poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych

09.2016-MŚ-opinia-pigo-rozp.-poziomy-recyklingu