Uwagi PIGO do projektu z dnia 29.09.2016 r. rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów

27.10.2016-MŚ-opinia-ws-proj-rozp-selektywne